Kurumsal Danışmanlık

İş yaşamında, aile içinde, sosyal hayatta ve iç dünyamızda sahip olduğumuz rollerden doğan sorumluluklarımızı yerine getirebilmemiz için bilgi, beceri, donanımın yanında zamanı etkili kullanmamız hayli önem taşımaktadır. Etkili zaman yönetimi,  hayatın çeşitli alanları arasında denge kurmamıza, yıkıcı stresi daha az yaşamamıza, elde etmek istediğimiz başarılar karşısında motivasyonumuzun daha yüksek olmasına, daha disiplinli çalışırken daha enerjik hissetmemize yardımcı olmaktadır.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı, bireylerin zamanını daha etkili kullanmak için gerekli becerileri kazanmasını desteklemektir.

Eğitim İçeriği

Zaman kavramı

Hayattaki rol ve sorumluluklar

1. İş hayatı

2. Özel hayat

3. Sosyal hayat

Zaman tuzakları

Zamanı planlı kullanmak

İşlerin öncelik sırasına konulması

Hayır diyebilme

Erteleme

Sadeleşme

İş bölümü

Anda olmak

Kanvas iş modeli oluşturma

Kimler katılabilir?

Zamanını etkili kullanmaya yönelik becerilerini geliştirmek isteyen kişiler bu eğitime katılabilir.