Hayatımızın çeşitli alanlarında karşımıza çıkan problemler, kimi zaman zorlayıcı olabilmekle beraber, gelişimimiz, güçlenmemiz ve yeni bakış açıları edinmemiz adına oldukça önemlidir. Bir problem karşısında seçeceğimiz yol, o problemin bizim için ne kadar öğretici olacağını belirleyen temel faktörlerdendir. Problem çözme becerilerimizi geliştirmek, karşılaştığımız problemlerin zarar verici yanlarını en aza indirmeye ve öğrenmelerimizi artırmaya yardımcı olmaktadır.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı, bireylerin problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Eğitimin İçeriği

Problemi tanımlama

İş yaşamında en çok problemle karşılaşılan alanları belirleme

Problem durumları karşısındaki duygu ve düşünceler

Problem çözme aşamaları

Çözümü destekleyen unsurlar

Çözüme ulaşmada zorlaştırıcı faktörler

Yaratıcılık ve farklı bakış açıları geliştirme

Kimler katılabilir?

İş hayatı, özel hayat ya da sosyal hayatta karşılaştığı problemleri daha etkili şekilde çözme konusunda destek almak isteyen kişiler bu eğitime katılabilir.