Kurumsal Danışmanlık

Yaşam kalitemizin önemli belirleyicilerinden olan iletişim, yalnızca sözcüklerle sınırlı değildir. Bedenimiz de karşımızdaki kişilere en az sözlerimiz kadar önemli mesajlar iletmektedir. Bilimsel çalışmalar, konuşmacıların kullandığı sözcükler ve beden dili arasında tutarsızlıklar baş gösterdiğinde, dinleyicilerin beden dilini daha güvenilir bir kaynak olarak kabul ettiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle hem bir konuşmacı olarak beden dilini etkili kullanmak hem de etkin bir dinleyici olarak beden dilinin mesajlarını doğru şekilde alabilmek kurduğumuz iletişimin niteliği açısından önem taşımaktadır.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı bireylerin hem sosyal yaşam hem de iş yaşamında beden dilini daha etkili kullarak iletişim becerilerini güçlendirmelerini desteklemektir.

Eğitimin İçeriği

Beden dilinin tanımı

Sözsüz iletişimin kapsamı ve sınırlılıkları

Sözsüz iletişimin işlevleri

1. Kimlik tanımlama işlevi

2. Duygusal işlevler

3. Düzenleme işlevi

4. Resmetme ve pekiştirme işlevleri

5. Yok sayma veya sözün yerini alma işlevleri

Beden dilinin anlamlandırılmasında kültürün etkisi

Beden hareketleri, jestler ve mimiklerin mesajları

1. Bakışlar

2. Alın

3. Kaşlar

4. Kirpikler

5. Göz kapakları

6. Yüz kasları ve gülümseme

7. Duruşlar

Sözsüz iletişimde maskeleme ve kandırma

Kimler katılabilir?

Bireysel ve kurumsal gelişimine katkıda bulunmak, iletişim becerilerini güçlendirmek, çevresindeki bireylerin sözel olmayan mesajlarını doğru  bir şekilde okurken kendi beden dilini de etkili şekilde yönetmek isteyen kişiler bu eğitime katılabilir. Eğitim, özellikle insanlarla sıklıkla iletişim halinde olan birimlere önerilmektedir.