Kurumsal Danışmanlık

Etkili iletişim, kendimizi ve karşımızdaki insanları daha iyi tanımamıza yardımcı olan, empati kurmamızı ve geribildirimler aracılığı ile güçlenmemizi destekleyen bir süreçtir. Ancak hem iş hayatımızda hem de özel ve sosyal yaşamımızda çeşitli iletişim engelleri nedeniyle bu süreç zarar görebilmektedir. Diğer insanlarla kurduğumuz ilişkilerin nitelikli bir hayat sürdürmemiz üzerindeki etkisini göz önüne aldığımızda iletişim becerilerinin önemi bir kez daha gündeme gelmektedir.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı, bireylerin sağlıklı iletişimin önündeki engelleri tanımalarına ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Eğitimin İçeriği

İletişimin ögeleri

Sağlıklı iletişimin unsurları

İletişim engelleri

Kendini tanıma penceresi

Sosyal benlik ve iç benlik

Etkin dinleme

Ben dilinin kullanımı

Empatik tepki verebilme

Somut konuşma, tam ve tek mesaj yollama

Açık iletişim

İletişimde zamanlama

Atılgan tepkide bulunabilme

Kimler katılabilir?

İletişim becerilerini güçlendirerek hayatının çeşitli alanlarında kurduğu ilişkilerin niteliğini artırmak isteyen bireyler bu eğitime katılabilir.