Kurumsal Danışmanlık

Günümüz iş dünyasında yaratıcı fikirler üretiyor olmak tek başına yeterli değildir, aynı zamanda karşımızdaki insanları bu fikrin gücüne ikna etmemiz de gerekmektedir. Projelerimizin hayata geçebilmesi proje ortaklarımızın da bizim gördüğümüzü görmelerini sağlamamız ile mümkün olmaktadır. Bu noktada ikna, muhataplarımızı ihtiyaçları olmayan ürün ya da hizmetlere yönlendirme değil, o ürün, hizmet ya da fikre bizim baktığımız yerden bakmalarını destekleme anlamı taşımaktadır.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı bireylerin ikna becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Eğitimin İçeriği

İknanın tanımı

İkna modelleri

1. Aristo modeli

2. Hovland modeli

İkna edici iletişimin ögeleri

İkna etmenin ilkeleri

1. Karşılık bulma

2. Bağlılık ve tutarlılık

3. Toplumsal kanıt

4. Sevgi

5. Otorite

6. Azlık

Satışı kolaylaştıran ikna yöntemleri

Kimler katılabilir?

İletişim becerilerine bir yenisini ekleyerek iş, sosyal ve özel yaşamında ikna becerilerini kullanmak isteyen kişiler bu eğitime katılabilir.