Kurumsal Danışmanlık

“Olmamız gereken şeyi, olduğumuz gibi kalarak olamayız."

Maw De Pree

İnsan kaynakları yönetimi sürecinin başarılı olmasındaki etkisi nedeniyle motivasyon, en çok tartışılan konulardan biridir. Yüksek motivasyon ile çalışmak, hem kişisel olarak yaşamdan daha fazla doyum sağlamaya hem de örgütsel amaçlara daha fazla katkı sunmaya yardımcı olmaktadır. İşinden tatmin duyan ve bireysel amaçlarını gerçekleştirmede örgüt tarafından destekleneceğini bilen çalışanlar, kurumsal etkinliğin artırılmasında önemli roller üstlenmektedir.

Eğitimin Amacı

Motivasyon arttırıcı teknikleri uygulayarak verimliliği arttırmak,

İşyerindeki temel motivasyon noktalarının farkına varmalarını sağlamak,

Çalışanların hangi koşullarda, nasıl bir ortamda ve hangi araçlarla-yöntemlerle motive edileceği konusunda yeterli bilgi ve deneyime arttırmak,

Yöneticilerin kurumsal bütünleşmeyi ve çalışma verimini arttırma şansları yükseltmek

Eğitimin İçeriği

Motivasyon kavramı

Motivasyonun önemi

Motivasyon türleri

1. İçsel motivasyon

2. Dışsal motivasyon

Motivasyon araçları

1. Ekonomik araçlar

2. Psiko-sosyal araçlar

3. Örgütsel ve yönetsel araçlar

Verimlilik kavramı

Verimliliği etkileyen unsurlar

Kimler Katılabilir ?

Kendini tanımak ve geliştirmek isteyen herkes, yöneticiler, satış elemanları ve tüm çalışanlar.