Kurumsal Danışmanlık

IQ (zeka) ve EQ (duygusal zeka) kavramlarının yanında WeQ yani “takım zekasının" önem kazandığı günümüzde diğer insanlar ile anlamlı bağlar kurma, ortak çözümler üzerinde çalışabilme ve işbirliği becerileri hem bireyleri hem de kurumları başarıya taşıyan en önemli faktörler arasında gösterilmektedir.

Takım çalışmalarında, her bir üyenin güçlü yönlerini devreye sokarak ortak bir hedef üzerine birlikte çalışma ve maksimum verimi yakalama hedeflenmektedir. Takım ruhunu gerçek anlamda yakalamak, takımın dinamizm ve motivasyonunu ayakta tutmak ve yüksek performas sergilemek ise birtakım beceriler üzerinde çalışmayı gerektirmektedir.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı, takım çalışmalarının gerçekleştirildiği kurumlarda yaşantısal çalışmalar aracılığı ile takımın üyesi olan her bir bireyin takım olma bilincini geliştirmesini ve takımın ortak hedefler doğrultusunda yaratıcı yaklaşımlar geliştirmesini desteklemektir.

Eğitimin İçeriği

Takım olmanın anlamı

Takım ve çalışma grubu arasındaki farklar

Takım vizyonu

İş takımı türleri

1. Problem çözme takımları

2. Kendi kendini yöneten takımlar

3. Çapraz fonksiyonel takımlar

4. Sanal takımlar

Takım olmanın evreleri

1. Kuruluş aşaması

2. Karmaşa aşaması

3. Biçimlenme aşaması

4. Başarma aşaması

5. Dağılma aşaması

Takım etkinliğini belirleyen faktörler

1. Takım sinerjisi

2. Performans hedefleri

3. Yetenekler

4. Teknik ve fonksiyonel tecrübe

5. Problem çözme ve karar alma yeteneği

6. Bireysel yetenekler

7. İletişim

8. Güven

9. Yeniliğe odaklanma

10. Liderlik

11. Takım verimliliği ve motivasyonu

Takım içi çatışmaların yönetilmesi

Stratejik karar verebilme ve üç boyutlu düşünebilme

Yüksek performanslı takım zekâsı: Biz zekâsı (WeQ)

Kimler katılabilir?

Takım ruhunu güçlendirerek daha verimli ve keyifli bir süreçte daha başarılı çalışmalar ortaya çıkarmak isteyen bireyler eğitime katılabilir. Bu eğitim özellikle yöneticiler, proje takımları ve satış takımları için önerilmektedir.