Kurumsal Danışmanlık

Stres bizi harekete geçirmek için gerekli olmakla birlikte, yoğun stres hem beden hem de ruh sağlığımız için önemli tehditler oluşturmaktadır. Birçok hastalığın stres ile olan ilişkisi günümüzde yaygın olarak bilinen bir gerçektir. Stres ile etkili olarak başa çıkamamak, işlevsel olmayan ve uzun vadede daha önemli sorunlara neden olabilecek yöntemlerin kullanılmasına neden olabilmektedir. Oysa stresi yönetmek mümkündür. Bilim dünyası, stres ile başa çıkmada bizlere yardımcı olabilecek çok sayıda yol ve yöntem sunmaktadır.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı bireylerin stres ile etkili şekilde başa çıkma becerileri kazanmasına yardımcı olmaktır.

Eğitimin İçeriği

Stresin tanımı

Stres belirtileri

Yaşanan stresin büyüklüğünün belirleyicileri

Stresin günlük yaşam üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri

Duygu, düşünce ve davranış ilişkisi (A-B-C Modeli)

Bilişsel çarpıtmalar

Alternatif düşünce oluşturma teknikleri

Stres yönetiminde DKBY (Değiştir, Kabul Et, Boşver, Yaşam Tarzını Yönet) modeli

Stresle başaçıkmada bedensel egzersizler

1. Gevşeme egzersizleri

2. Nefes egzersizleri
Kimler katılabilir?

Stresle başa çıkma becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyan bireyler bu eğitime katılabilir.