Yetkinlik

Kurumumuzda sunulan hizmetler ilgili hizmet alanında eğitim almış profesyonel kişilerce yürütülmektedir. Çalışmalarımızın temelini psikolojik danışma ve rehberlik alanyazınında kabul gören kuramlar oluşturmaktadır. Çalışmalarımız, ilgili hizmetleri sunan kişilerin eğitim durumları ve yetki alanlarının sınırları göz önünde bulundurularak planlanmaktadır. Çalışma alanlarımıza yönelik gündemi ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek kişisel ve mesleki donanımımızı geliştirmek, sürekli hedeflerimiz arasındadır.

Dürüstlük

Kurumumuzda sunulan tüm hizmetler ve kişiler arası ilişkilerde saydamlık esastır.

Duyarlılık ve Hoşgörü

Duyarlılık ve hoşgörü, hizmetlerimizden yararlanan tüm birey ve kurumların hak ve özgürlüklerine saygılı olmayı ve tarafsızlığı ifade etmektedir.

Bireysel ve Kültürel Farklara Duyarlılık

Toplumun farklı kesimlerinden farklı ihtiyaçlar ile gelen birey ve kurumların kültürel farklılıklarına saygılı ve duyarlı yaklaşılarak hizmetlerimiz bu farklılıklara göre esnetilmektedir.

Toplumsal Sorumluluk

Hizmetlerimizde toplum yararının gözetilmesi ve bu doğrultudaki bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması önemsenmektedir.

Mesleki ve Bilimsel Sorumluluk

Kurumumuzda mesleki görev ve sorumlulukların bilincinde davranışlar sergilenmesi, gerektiği takdirde başka kurum ya da meslektaşları ile iş birliği yapılması, mesleğe katkı sunacak çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi önemsenmektedir.