Kurumsal Danışmanlık

İyi bir itibar her örgüt için yaşamsal öneme sahiptir. İtibarın inşası uzun bir süreci almakta, koruyucu önlemler alınmadığı takdirde kısa bir süre içinde itibarını yitirilebilmektedir. Bu nedenle, şirketlerin soyut bir değer olan itibarlarını hem iç hem de dış planda etkili bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir.

 

Eğitimin Amacı

İtibar yönetimi; kurumsal organizasyon çalışanları ile müşteriler, yatırımcılar, hissedarlar v.s. gibi grupların orgaizasyona ilişkin düşünce, bilgi ve duygusal tepkilerinin kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. Küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan hiper rekabet ortamında başarılı olmak için işletmelerde/organizasyonlarda güçlü bir itibar yaratılması gerekmektedir. Bir başka ifadeyle; işletmeye finansal açıdan, pazar açısından ve insan kaynakları açısından büyük değer kattığı görülen itibarın; yaratılması, korunması ve yönetilmesi artık zorunluluktur.

 

Eğitimin İçeriği

- İtibar Kavramı

- İtibarın Temel Unsurları

- Kurumsal İtibarın Kapsamı

- Kurumsal Güven Oluşturma ve İtibar Yönetiminde Boyutlar

- Kurumsal İtibar Yönetimi

- Kriz Döneminde İtibar Yönetimi

- İtibarın Finansal Sonuçlarla İlişki

 

Eğitim Sonu Kazanımlar

Kurumsal İtibar kavramı ve yönetimi ile ilgili güncel bilgileri ve bakış açılarını elde edecekler.

Kendi işletmeleri veya parçası oldukları kurumsal yapıların itibar kavramı ve yönetimi açısından nerede olduklarını değerlendirebilecekler.

Kurumsal itibar oluşturma veya geliştirme çalışmaları ile ilgili ilk adımlarını tayin edebilecekl

 

Kimler Katılabilir ?

Şirket Liderleri (Genel Müdür, CEO), Pazarlama / Halkla İlişkiler / Kurumsal İletişim Yöneticileri veya Kurumsal İtibar Yönetimi ile ilgilenen herkes eğitime katılabilir