Kurumsal Danışmanlık

KOÇLUK

Kelime anlamı olarak koçluk (coaching), birini bir yerden bir yere götürme anlamına gelir. Koçluk, istenen performansa ulaşmak için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Koçluk, doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır.

Koçluk, ilk olarak 60'lı yılların sonunda ABD'de bütün bir kurumun daha etkin çalışması için çalışan örgütsel gelişim danışmanlarının yürüttükleri projelerin parçaları olarak kurumun içindeki liderlerle birebir çalışmaları ile başladı denebilir. Yani koçluk kavramı aslında organizasyonel gelişim çalışmalarının entegre bir parçası idi. 80'li yıllarda Thomas Leonard koçluğu daha geniş kitlelerin de yararlanacağı bir biçimde yapmaya ve profesyonel koçlar yetiştirmeye başladı.

 

Kurumsal Koçluk Almanın Şirketlere Faydaları

 

MetrixGlobal tarafından Fortune 500’e girmiş bir telekomünikasyon şirketi üzerinde yapılan bir çalışma, yöneticilere yapılan koçluğun %529 ROI getirdiğini göstermiş.

Metropolitan Hayat Sigortası şirketinin belirlediğine göre, yoğun bir koçluk programına katılmış satışçıların üretkenliği, ortalama %35 oranında artış kaydetmiş.

Manchester Inc. tarafından 2001’de yapılan bir araştırmada, koçluk programlarına yapılan yatırımın geri dönüşünün, yapılan ilk harcamanın 5,7 katı olarak gerçekleştiği saptanmış, aynı araştırmaya göre, bu hizmeti alan yöneticilerde şöyle olumlu gelişmeler görülmüş:

Yöneticilerin;

 • %77’sinde astlarıyla olan ilişkilerde iyileşme
 • %61’inde iş tatmininde artış
 • %67’sinde takım çalışmasında artış kaydedilmiştir.
 • Koçluk desteği alan yöneticilerde görülen olumlu kişisel gelişmeler ise şöyle:
 • Altında çalışanlarla ilişkilerde iyileşme %77
 • Üstleri ile ilişkilerde iyileşme %71
 • Ekip çalışması verimliliğinde artış %67
 • Diğer yöneticilerle ilişkilerde iyileşme %63
 • İşten duyulan tatmindeki artış %61
 • Kurum içi çatışmalarda azalma %52
 • Kuruma sadakatte artış %44
 • Müşterilerle ilişkilerde iyileşme %37

 

Bireylerin duygusal ve bilişsel potansiyellerini ortaya çıkararak, hedefleri doğtultusunda harekete geçmelerini sağlamayı amaçlanmaktadır. 

 

Eğitim Sonu Kazanımlar

 

Kurumları içindeki profesyonel iletişimin kalitesini yükseltirler,

Bulundukları ekiplerin performansını arttırmak ve her bir üyeyi hedefte sorumlu kılmak üzere sağlıklı bir etkileşim içine girerek başarılı ve motive bir çalışma ortamına kavuşulmasına imkân sağlayabilirler,

Kendilerine ilişkin farkındalıkları gelişir,

Yöneticileri, çalışma arkadaşları ve aileleri ile iletişimlerinin kalitesi yükselir,

Yaşamlarının sorumluluğunu alıp hedefleri için kararlı bir şekilde harekete geçerler.

 

Kimler Katılabilir ?

 

Kendine ve ekibine, hedeflerine giden yolda destek olabilmek ve farkındalığını geliştirmek isteyen herkes katılabilir. Özellikle de yöneticiler, liderler ve insan kaynakları yöneticileri bu eğitimi almalıdır.