“Olmamız gereken şeyi, olduğumuz gibi kalarak olamayız. Maw De Pree” Motivasyon konusu insan kaynağının yönetimindeki başarıya etkisi nedeniyle en çok tartışılan konudur. Bireyin motivasyonu arttırıldığı takdirde, örgütsel amaçlara ulaşılması kolaylaşacaktır. İşinden tatmin duyan ve bireysel amaçlarını gerçekleştirmede örgüt tarafından destekleneceğini bilen çalışanlar, kurumsal etkinliğin arttırılmasında temel rolü üstlenirler.

 

Eğitimin Amacı

Motivasyon arttırıcı teknikleri uygulayarak verimliliği arttırmak,

İşyerindeki temel motivasyon noktalarının farkına varmalarını sağlamak,

Çalışanların hangi koşullarda, nasıl bir ortamda ve hangi araçlarla-yöntemlerle motive edileceği konusunda yeterli bilgi ve deneyime arttırmak,

Yöneticilerin kurumsal bütünleşmeyi ve çalışma verimini arttırma şansları yükseltmek

 

Eğitimin İçeriği

- Motivasyon tanımı

- Motivasyon nedir?

- Kimler için motivasyon

- Çalışanlar için

- Yöneticiler için

- Müşteriler için

- Motivasyonun getirecekleri

- Verimlilik

- Takımdaşlık

- İletişimde kalite

- Motivasyon ve organizasyon

- Motivasyonun kazandıracakları

- Organizasyona özgü motivasyon

- Motivasyon kaynakları

- Motivasyon ve sağlık

- Günlük sağlık

- İşyerinde sağlık

- İşyeri dışında sağlık

- Motivasyon ve enerji

- Çalışma enerjisi

- Moral enerji

- Motivasyon ve başarı

- Performans ve motivasyon

- Başarı ve motivasyon

- Motivasyon ve gerginliği denetleme

- Gerginliğin yönetimi

- Motivasyonun olumlu etkisi

 

Kimler Katılabilir ?

Kendini tanımak ve geliştirmek isteyen herkes, yöneticiler, satış elemanları ve tüm çalışanlar.