Her anımızda olan ve büyük ölçüde sosyal yaşam kalitemizi de belirleyen iletişim, geliştirilmesi mümkün olan bir beceridir. İletişimin koordinasyon işlevi, bireysel amaçların değil örgütsel ortak amacın gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaktır.

Bu anlamda iletişim ve beden dilinin geliştirilmesi kurum içi iletişim kaynaklı çatışmaların önlenmesi, müşteri ilişkileri ve personel uyumunun sağlanabilmesi açısından önem taşımaktadır.

 

Eğitimin Amacı

Bireylere, etkili iletişim kurmalarını sağlayabilecek yönetemlerin ve temel iletişim becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

 

Eğitimin İçeriği

- Kendimizi Tanımak

- İletişimde Şemalar,

- Algılar ve Önyargılar

- İletişim Kuramları

- Sözlü ve Sözsüz İletişim

- Dinleme Seviyeleri

- Sözsüz İletişim ve Beden Dili

- Beden dilinin etkileme gücü

- İnsanları tanımada beden dili ve empati

- Kişilik türlerine göre beden dili

- Yalanın beden diline etkisi

- Beden dilinin özgüven ve özsaygıya etkisi

- İletişimde kullanılan dilin önemi

- Geri besleme

- Rapport (aynalama

 

Kimler Katılabilir ?

Bireysel ve kurumsal gelişime katkıda bulunmak, iletişim kaynaklı çatışmaları en aza indirmek, duygu ve düşünceleri çözümlemek, insanları doğru tanımak ve kendi bedeninin dilini yöneterek çevresiyle doğru iletişim kurmak isteyen kişiler ve kurumlar katılabilir. Özellikle kurum içi uyumu yakalamak isteyen yöneticiler, müşteri temsilcileri, insan kaynakları, satış danışmanları ve halkla ilişkiler bölümlerinde çalışan ve sıklıkla insanlarla iletişim halinde olan birimlerin bu eğitimden faydalanması önemli olabilmektedir