Bilişsel davranışçı yaklaşım psikoloji biliminde sıklıkla kullanılan  bilimsel bir tekniktir. Bilişsel davranışçı yaklaşımda hedef düşüncelerin oluşumunun farkına varma ve bu şekilde duyguların ve davranışların kontrolünü sağlayarak psikolojik sağlığı korumaktır Bu eğitim hem bireysel hayatınızda size yeni bakış açıları sağlayacak hem de öğretmen olarak öğrencilerinize ve çevreye yaklaşımınızı revize edecek bir eğitim programıdır

 

Eğitimin İçeriği

- Perspektif

- Algı yönetimi

- Öğrenme ve biliş

- A B C teorisi

- Bilişsel ve davranışsal yaklaşım

- Duyguları tanıma ve kontrol sağlama