Okullarda yaşanan gerek fiziksel gerek psikolojik şiddet olayları, toplumsal açıdan önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Öğrenciler arasında zorbaca davranışlar, alay etmek ve dışlamaktan ölümle sonuçlanan vakalara dek uzanan geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Eğitimcilerin zorbalığa seyirci kalan grup içinde yer almamaları ve bu problemi doğru adımlarla çözmeleri, olası problem durumları karşısında da önleyici çalışmalar yürütmeleri büyük bir önem taşımaktadır.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı, katılımcı öğretmenlerin akran zorbalığına ilişkin bilgi ve farkındalığının artmasını, akran zorbalığını önleme ve yönetme becerilerinin gelişmesini desteklemektir.

Eğitimin İçeriği

Zorbalık kavramı ve akran zorbalığı

Akran zorbalığının türleri

Akran zorbalığının nedenleri ve sonuçları

Akran zorbalığı rolleri

1. Zorbalar

2. Kurbanlar

3. Zorbalar-Kurbanlar

4. İzleyiciler

Akran zorbalığında öğretmenin rolü

1. Önleyici çalışmalar

2. Mağduru ve zorbayı iyileştirici çalışmalar

Kimler katılabilir?

Okullarda yaşanan akran zorbalığı süreçlerini daha etkili şekilde yönetmek amacıyla becerilerini geliştirmek isteyen öğretmenler bu eğitime katılabilir.