EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

 

Başarısız öğrenci yoktur kendini fark etmemiş öğrenci vardır.

 

Eğitimin Amacı

 

Eğitim ve Öğrenci Koçluğu programı ile öncelikli amacımız katılımcılara kendi öz farkındalıklarını, duygu ve düşünce ve davranış yönetimini geliştirmesini sağlayarak, stresle ve yaşam zorluklarıyla baş etme becerisi kazandırmaktır.

Bu program Öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak ve onlarda farkındalık oluşturmak isteyen kişiler için tasarlanmıştır. Eğitim boyunca koçluğun temel ilkeleri ve becerileri esas alınarak, pedagojik formasyon temelli öğrenciyi yapılandıracak ve geliştirecek yöntemler ve teknikler paylaşılacaktır. Programda, kendilerini bu alanda geliştirmek, kariyerine yeni bir yol eklemek isteyen ve profesyonel olarak öğrenci koçluğu yapmayı düşünen kişilere yönelik olarak bir meslek avantajı sağlanması amaçlanmıştır

Öğrenci koçu, öğrencinin;

• Kendini tanımasını ve yönetebilme becerisini geliştirmesini sağlar.
• Kendine uygun hedefler seçmesini sağlar.Belirlenen hedeflere ulaşmak için doğru stratejiler geliştirmesine yardımcı olur.
• Sınırlayıcı düşünce kalıplarından kurtularak olumlu düşünce kalıpları geliştirebilmesinin yollarını belirlemesini sağlar.
• Etkin çalışmayı öğrenmesine yardımcı olur.
• Zaman yönetimini gerçekleştirebilmesini,etkili bir program oluşturabilmesini ve bu programa uyma disiplini geliştirmesini sağlar.
• Doğru soruları sorma becerisini geliştirerek öğrencisinin farkındalığını arttırır,böylelikle güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını sağlar.
• Dersleri, eğlence isteği ve hobileri arasında denge kurabilmeyi öğrenmesini ve uygulayabilmesini sağlar

 

Eğitim Koçunun Özellikleri

 

* Öğrenci koçu; derslerin içeriğini değil, öğrenme tekniklerini öğretir.

* Öğrenci koçu;kendi belirlediği hedefi önermez,öğrenciye gerçek kendi hedefini buldurur.

* Yansızdır,yargısızdır.

* Rastlantısal değil, sistemli başarıları hedefletir.

* Öğrencinin temsil sistemlerini tespit edip, uygun öğrenme teknikleri kullandırır. (Örneğin duygusal, görsel, işitsel)

* Öğrencinin hedefe ulaşmaktaki azmini tekniklerle tespit eder ve destekler.

* Mutlaka bir plan ve strateji izletir, plandaki devamlılığı ve sapmaları denetler.

* Öğrencinin motivasyonu konusunda daima yaratıcıdır.

* Sadece öğrenciye değil, öğrenci uygulamaları çerçevesinde gerektiğinde aileye de danışmanlık yapar.

* Yeteneklerin farkına vardırır.

* Öğrencinin özdisiplin ve özgüven oluşturmasını sağlar ve destekler.

* Öğrencinin öğrenme isteğinin çeşitli yöntemlerle aktif kalmasını sağlar.

* Bütün değerler arasında yaşamsal denge oluşumunda öğrenciyle yol arkadaşlığı yapar.

* Sistemlerinde sabit kalmaz, sürekli yenilikler peşindedir.

* Cevapları kendi vermez, tavsiyede, öğütlerde bulunmaz, danışanına buldurur.

Eğitim İçeriği

 • Koçluk Programının Amacı ve Kazanımları

 • Koçluk Nedir? Ne Değildir?

 • Koçun Varlığı ve Sorumlulukları

 • Koçluk ile Yaratılan Fark

 • Koçluk Sürecine Zihinsel Hazırlık

 • Koçluk Gündem oluşturmak

 • Koçlukta Uyum oluşturmak

 • Etkin ve Derin Dinleme Becerisi

 • Hedef Çalışması ve Plan Oluşturma

 • Doğru Gözlem Yapmanın Dinamikleri

 • Güçlü Sorular ve Güçlü Ricalar

 • 7 Y Koçluk Modeli

 • Yapılandırma Becerisinin Detaylandırılması

 • Koç ve Danışan Arasında Geribildirim

 • İletişimde Takdir Kullanma

 • Koçluk Sürecinde Öğrenci Koçluğu Uygulamaları

 • X,Y,Z,K Kuşaklarına Göre Koçluk Uygulamaları

 • 9 Tip Mizaç Modeli ve Enneagrama Göre Koçluk Uygulamaları