Son yapılan çalışmalar uyguların bireyin çalışma hayatı ile iç içe olduğunu göstermektedir. Bu nedenle de çalışanların duygularını anlama ve yönetme becerisi daha da önem kazanmıştır. Bu bağlamda çalışanların hayattaki başarısı ve mutluklarının sağlanabilmesinde , belirli bir entelektüel zeka (Intelligence Quotient-IQ-) düzeyi kadar , duygusal zekaya da sahip olmalarının gerekliliği ortaya atılmıştır. Peki duyguların yönetilmesini ifade eden bu kavram nasıl geliştirilir? Duygusal zekası yüksek öğretmenlerin eğitim ve öğretime katkısı nelerdir ?

 

Eğitimin İçeriği

- Zeka nedir?

- Çoklu zeka

- Duygusal zeka

- Duygusal zekanın 4 boyutu

- Beynin yapısının işleyişi

- Duygusal zeka ne değildir

- Duygusal zeka alanları

- Yüksek duygusal zeka belirtileri

- Düşük duygusal zeka belirtileri

- Duygusal zekanın kazandırdıkları

- Neden iyi lider öğretmenler duyguları okumalıdır?

- Duygusal zeka nasıl geliştirilir?