(Yaklaşan Eğitimimiz) Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışmanlık Eğitimi

 

Eğitimin Amacı

Değişen bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar, psikolojik danışma alanında yeni bazı yaklaşımların öne çıkmasını da beraberinde getirmektedir. Son yıllarda, bireyle psikolojik danışma yaklaşımlarından daha çok kısa zamanda çok kişiye ulaşmayı hedefleyen grupla psikolojik danışma yaklaşımının ve uzun süreli psikolojik danışmadan çok kısa süreli psikolojik danışmanın önem kazandığı görülmektedir. Günümüzde psikolojik yardım mesleği mensupları da uzun süreli psikolojik danışma sürecinden daha çok kısa süreli psikolojik danışma sürecini tercih ettiklerini belirtmişlerdir.

Okullarda yürütülen psikolojik danışma uygulamaları incelendiğinde, öğrencilerle yapılan görüşmelerin uzun sürece yayılmasının zor gözüktüğü, öğrencinin ve öğretmenlerin kısa sürede çözüm beklediği, okul saatlerinde uzun süreli düzenli görüşmelerin öğrencinin derslerini olumsuz etkileyebileceği gibi etkenler düşünüldüğünde çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımın okullarda kolaylıkla ve etkili bir şekilde uygulanabileceği görülmektedir.  

Bu doğrultuda, bu atölye çalışması ile çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma yaklaşımının tanıtılması ve okullarda çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışma sürecinde uygulamasının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanlık nedir?

Bu yaklaşımın esas amacı, danışanı sorunlarını konuşmak yerine çözümleri konuşmaya yönlendirmektir. Bu bağlamda, danışanın şimdi işlediğini düşündüğü ya da gelecekte işleyebileceğini düşündüğü çözüm yollarına odaklanması sağlanmaktadır. Bu yaklaşımda danışanın kendi amaçlarını ve çözümlerini belirleyebileceğine inanılmakta; böylece değişimin sorumluluğunu üstlenme, eyleme geçme ve yeni davranışlar sergileme konusunda daha istekli olacağı düşünülmektedir.

Sorunların niteliğine odaklanmak yerine, danışmanlık süreci sonunda elde etmek istedikleri ve başarmak istedikleri hedefler üzerine odaklanılır. Geleneksel terapiler, büyük ölçüde geçmişe, geçmişte yaşanan olaylara ve ilişkilere odaklanır. Bu yaklaşımda ise, hedefleri netleştirmeye ve danışanın aynı sorunlarla geçmişte başa çıkabildiği durumlara, bir başka deyişle geçmişe değil, şimdi ve geleceğe odaklanılır.

 

Eğitimin içeriği

Geleneksel yaklaşımlara kısa bir göz atış

Çözüm odaklı yaklaşımın felsefesi

İki yaklaşım arasında karşılaştırma

Çözüm odaklı danışmanlık sürecinin ele alınması

Terapötik alyans

Problemi tanımlama

Çözüm odaklı soru tipleri

Yeniden çerçeveleme

İstisnai durumları belirleme

Amaç belirleme

Mucize sorular

Derecelendirme

Mesaj yazma
Uygulamalar
Bireysel uygulamalar

Okul vakaları üzerinde çalışmalar

 

Kime yönelik yapılacaktır?

Eğitim, Psikolojik Danışman, Psikolog, Sosyal Hizmet gibi ruh sağlığı uzmanlarına yönelik gerçekleştirilecektir. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğretmenlere de eğitimimiz açıktır.

 

Belge

Eğitimi tamamlayan katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.

 

Eğitim Süresi

Hafta içi/sonu 2 gün

16 akademik saat

Eğitim Tarihi

24-25 Mart 2018

Eğitim Yeri

Paradigma Eğitim Danışmanlık ve Koçluk Merkezi Eğitim Salonu

Eğitim Ücreti

Kişi başı 450 TL

Katılımcı Sayısı

20

(Katılımcı sayısı tamamlanamadığı durumda eğitim ileri bir tarihe alınacaktır. Katılmak isteyen katılımcılarımızın ön kayıt yapması gerekmektedir)

 

Eğitimci

Yrd. Doç. Dr. Muhammet ÖZTABAK

Dr.  Öztabak İstanbul’da doğdu. Saint-Michel Fransız Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden 1998 yılında mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Özel ve devlet okullarında psikolojik danışman olarak görev yaptı. Farklı eğitim konularında okullarda, dershanelerde, Sivil Toplum Kuruluşları’nda öğrenci, öğretmen ve velilere birçok eğitim programları düzenlemiştir. Eğitim projelerinde danışmanlık yapmış ve çeşitli dergilerde makaleler kaleme almıştır. BaşarıYorum adlı bir kitabı bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

 

 

 

26 Şubat 2024