Birlikte çalışmanın en önemli göstergesi takım ve ekip olarak uyumlu bir şekilde çalışmaktır. Takım içinde farklı görevlerin farklı liderlik özelliklerine sahip kişiler tarafından; zamanlama, liderlik, işbirliği ve iletişim içinde çözülmesi gerekmektedir. Peki bu becerileri geliştirmek nasıl mümkün olur?

 

Eğitimin Amacı

Outdoor eğitimlerinde amaç takımdaşlık ruhunu güçlendirmek ve katılanların liderlik özelliklerini ortaya çıkarmaktır. Ayni zamanda planlama ve zaman yönetimi konularında kişilere diğer kişilerle birlikte çalışma becerilerini kazandırmak hedeflenmiştir.

 

Eğitimin İçeriği

Outdoor Eğitimleri açık alanda ve uygulamalı görevler ve eğitimler halinde yapılmaktadır. Aşağıda detayları verilen başlıklarda etkinlik anında ve sonrasında tartışmalar yapılmakta ve grubun çalışmadan maksimum şekilde faydalanması sağlanmaktadır.

 

İletişim

- Grup içinde kurulacak iletişim becerileri

- İletişim çatışmalarının tanımlanması ve analizi

- İletişim çatışmalarının nedenlerinin ortadan kaldırılması

 

Zamanlama

- Problem çözmede zamanın etkin kullanımı

- Zamanlamanın takım çalışması içinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi

- Zaman kaybettirici iletişim, tartışma ve kişisel özelliklerin çalışılması

 

Liderlik

- Liderlik becerilerinin farklı ortamlarda kullanılması

- Duruma bağlı liderlik ve inisiyatif almak

- Lider ve problem çözme stratejileri

 

Planlama

- Problem çözmede izlenen yöntemler

- Planlamada liderlik – zaman ve iletişimin önemi

- Planlamanın etkin olarak uygulanması

 

Kimler Katılabilir ?

Ekibinin birlikteliğini güçlendirmek isteyen Yöneticiler, Takım çalışmasının önemli olduğu firmalar, Takım ruhunu arttırmak isteyen kurumlar.