Günümüz koşullarında müşteri, çok daha bilinçli, çok daha sorgulamacı, çok daha talepkar, çok daha etkileşim ve deneyim arzulayan bir profil çizmektedir. Bu bağlamda, değişenin sadece müşteriler olduğunu söylemek doğru olmaz. Günümüz pazarlama çabalarının müşteriye bakış açışında da büyük değişiklikler yer almaktadır. Müşteri ilişkileri yönetimi ( CUSTOMER RELATİONSHİP MANAGEMENT ) kısaca (CRM) yeni bir yönetim felsefesidir. Müşteri odaklı pazarlama anlayışının hakim olduğu bu yönetim felsefesinde, uzun süreli müşteri ilişkileri ve sadakati hedeflenmektedir.

 

Eğitimin Amacı

Günümüz şartlarında, müşteri sadakatiyle sonuçlanacak müşteri ilişkileri, şirketlerin en önemli rekabet aracı durumundadır. Günümüz ticari hayatında yaşanan önemli bir diğer değişiklik ise, rekabet şartlarıdır. Rekabet, bundan önceki dönemleride üreticileri ve pazarlamacıları bu kadar yormamıştır. Her gün daha fazla satmak zorunda olan ve kıyasıya rekabet eden şirketler için müşteri kazanmak ve kazanılanları kaybetmemek ciddi bir zorunluluktur.

 

Eğitimin İçeriği

- Müşteri İlişkileri Yönetimi (CM) Tanımı

- Geleneksel ve Müşteri Odaklı Yönetim Süreçleri

- Stratejiden Teknolojiye CRM

- Yeniden Sorgulanan Pazarlama Kavramlar

- Müşteri İlişkileri Yönetim Süreci ve Stratejile

- Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri ve Teknolojisi

- Ölçme ve Değerlendirme

 

Eğitim Sonu Kazanımlar

- Müşteri İlişkileri Yönetimi ile ilgili temel bilgileri edinecekler. Kendi organizasyonlarında CM bakış açısını yerleştirmek üzere nasıl bir strateji uygulanması gerektiğini, bu stratejiye uygun değiştirilmesi ya da iyileştirilmesi gereken alanları belirleyebilecekler.

 

Kimler Katılabilir ?

Şirket Yöneticileri, Pazarlama ve Satış Yöneticileri, Satış Sonrası Hizmet Çalışanları, Müşteri ile iletişimde olan ve bu konuya ilgi duyan herkes katılabilir.