Rekabet baskısının (müşteri beklentilerinin ve değişken ekonomik baskının) her geçen gün arttığı günümüz iş dünyasında, rekabeti yönetebilen ve değişimi fırsat olarak görebilen; etkin liderlik becerilerine sahip bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Eğitimin Amacı

Personelini organize edebilen, personelinin motivasyonunu yükseltebilen, takımını iyi analiz edebilen, hedef ve vizyon sahibi, iletişim ve ikna kabiliyeti yüksek, sorumlu olduğu takımı etkin kılabilecek beceriye sahip, üretken ve çok boyutlu düşünebilen, kararlı, doğru zamanlamayı yapabilen insan psikolojisini iyi analiz edebilen lider ve yöneticileri yetiştirmek amacı ile düzenlenmiş bir eğitim programıdır.

 

Eğitimin İçeriği

 

- Liderliğe Giriş

- Liderlik Yaklaşımları

- Etkin Liderlerin Özellikleri

- Fark Yaratacak Bir Ekip Oluşturmak

- İş Disiplini Oluşturmak

- Pozitif Performans Yönetimi

- Bir Yöneticinin Dönüşümü

- Takım Kültürü Oluşturmak

- Stratejik Karar Verebilme ve 3 Boyutlu Düşünebilme

- Etkin Bir Ekip Lideri Olmak

 

Kimler Katılabilir ?

Ekibini ve organizasyonunu iyi yönetmek isteyen yöneticiler, etkin liderlik becerileri yüksek bireyler yetiştirmek isteyen kurumlar ve ilgisi olan herkes katılabilir.