Hayatımızın kaçınılmaz olan ve doğru yöntemlerle çözülmediği sürece daha büyük sorunlara neden olan parçası; ÇATIŞMALARIMIZ… Çatışmalar organizasyonlarda iyi yönetildiğinde gelişimi sağlayan, uyumu arttıran ve bir beraberlik getiren önemli bir etkendir.

 

Eğitimin Amacı

Çatışmaların kaçınılmaz olduğu unutulmadan, katılımcıların çatışmayı zamanında ve pozitif ortam oluşturarak olumlu şekilde yönetebilmeleri amaçlanmaktadır.

 

Eğitimin İçeriği

 •  Çatışma Nedir?
 •  Çatışma / Performans İlişkisi
 •  Çatışmanın Çözülmesinde Kullanılan Stratejiler
 •  Çatışma Çözüm Aşamaları
 •  Problem Nedir?
 • Temel Problem Çözme Teknikleri
 •  Çatışma Yönetimi ve Örgüt
 •  Örgütsel Çatışma ve Yönetim Yolları
 •  Çatışma Çözüm Yöntemleri
 •  Çatışmanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri
 •  Çatışmaların Analizinde Liderin İzleyeceği Yollar

 

Kimler Katılabilir ?

Yöneticiler, insan yönetme sorumluluğu verilmiş tüm çalışanlar, yönetici adayları, müşterilerle birebir iletişimde olan ve çatışmaları uzlaşmaya çevirme tekniklerini öğrenmek isteyen tüm çalışanlar.