Hayatımızın kaçınılmaz olan ve doğru yöntemlerle çözülmediği sürece daha büyük sorunlara nende olan parçası; ÇATIŞMALARIMIZ… Çatışmalar iyi yönetildiğinde gelişimizi sağlayan, uyumumuzu artıran ve ben ben zekasından biz zekasına götüren önemli bir faktördür.

Çatışmaların en çok yaşandığı yerlerden biri de okullardır. Birey olma , kimlik kazanma ve kendini kanıtlama dönemlerini içeren ve iletişim problemleri yaşanan öğrencilik süreci çatışmaların çıkma sıklığını arttırabilmektedir. Dolayısıyla çatışmaların kaçınılmaz olduğu unutulmadan , öğrencilerin çatışmayı zamanında ve olumlu şekilde sonuçlandırmalarını sağlamak sınıf yönetiminde önemli bir faktör olmuştur. Sınıf içi uyumu ve birlikteliği yakalayabilmek ciddi bir çatışma yönetimi bilgi ve becerisi gerektirmektedir.

 

Eğitimin İçeriği

- Çatışma nedir?

- Çatışma çözme yaklaşımları

- Çatışma çözme kullanılabilecek pratik yöntemler

- Çatışma nedenlerini anlama ve çözümleme

- Problem çözme yaklaşımları ve uygulamaları